Αρχική Σελίδα
Εγγραφή
|
  • Η Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική είναι η εξειδίκευση της Παιδιατρικής που ασχολείται με τις διαδικασίες των αλλαγών σε λειτουργικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, όπως η αδρή και η λεπτή κινητικότητα, ο λόγος και η ομιλία, η επικοινωνία, η νόηση, η κοινωνικότητα, η συναισθηματική ανάπτυξη και η συμπεριφορά. Ασχολείται επίσης με την αξιολόγηση και τη διαχείριση βρεφών, παιδιών, εφήβων και νέων με, ή σε κίνδυνο για, αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε έναν ή περισσότερους λειτουργικούς τομείς της ανάπτυξης ή με αναπτυξιακές και/ή συμπεριφορικές διαταραχές.

  • Η Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής λειτουργεί από το 2007 ως σήμερα με στόχους την παροχή κλινικών υπερεσιών, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η Μονάδα αποτελεί θεσμοθετημένο κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην Ελλάδα (ΦΕΚ 1936/14-12-2010), που μπορεί νόμιμα «να παρέχει εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και έρευνα στο πεδίο της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής».

Συνδεόμενες Σελίδες

logo depy LOGO IBIS

Νέα & Ανακοινώσεις

2A

1A

3A

Θηβών και Λεβαδίας, 115 27, Γουδί